Opties

Samengestelde artikelen

Een Samengesteld artikel is een artikel dat uit andere artikelen bestaat. Van twee of meer componenten (artikelen) kan één eenheid van het eindproduct worden gemaakt. De componenten worden van de voorraad afgeboekt, het eindproduct wordt bijgeboekt. In de verkooporder neemt u het samengestelde artikel op, dus het samengestelde artikel wordt gereserveerd en uiteindelijk van de voorraad afgeboekt. De omzet wordt geboekt op het samengestelde artikel.

Recept

Samenstellen gebeurt op basis van een recept. In het recept wordt het volgende vastgelegd:
  • De onderdelen of componenten die worden gebruikt om het eindproduct te maken. De onderdelen of componenten kunnen artikelen zijn maar ook tekstregels (met bijv. een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden).
  • Het eindproduct. Het aantal is 1. Het eindproduct heeft een eigen kostprijs en verkoopprijs.
  • Het minimale en maximale aantal productie-eenheden per verwerking. Dus hoeveel maal het recept achter elkaar moet worden uitgevoerd.

Productie-advies

U drukt het productie-advies af om te zien van welke eindproducten de voorraad lager is dan de opgegeven minimumvoorraad. U weet dan welke recepten u moet produceren en hoe vaak. Hierbij kan rekening worden gehouden met de openstaande productie-orders.

Productie-order

Het daadwerkelijk uitvoeren van de samenstelling gebeurt middels een productie-order. U stelt in welk recept moet worden gebruikt en hoeveel productie-eenheden moeten worden uitgevoerd. Vervolgens wordt de productie-order verwerkt. Per productie-order kunt u de status bijhouden, die aangeeft hoe ver de order is in het productieproces. Op elk moment kan een voorraadcontrole worden uitgevoerd.
  • Nieuw, in eerste instantie heeft de order de status Nieuw.
  • In te plannen, de order moet nog worden ingepland.
  • Ingepland, u zet de status op Ingepland als de order op de aangegeven Startdatum productie in productie kan worden genomen. De ‘nog af te boeken’ voorraadartikelen (componenten) worden automatisch gereserveerd. Het ‘nog op te boeken’ voorraadartikel (eindproduct) telt mee in de economische voorraad.
  • Onderhanden, de order is in productie genomen. Nadat u de status op Onderhanden hebt gezet, dient u de order te Verwerken zodat de componenten worden afgeboekt van de voorraad, de eindproducten worden toegevoegd aan de voorraad en het resultaat financieel wordt geboekt.
  • Gereed, nadat de order volledig is geproduceerd krijgt deze de status Gereed.
De optie Samengestelde artikelen werkt samen met de opties Serienummers en Partijenregistratie. De serienummers en partijen kunt u vastleggen in de productie-order. Leverbaar voor de versie Logistiek. De optie Samengestelde artikelen is onderdeel van de opties Productie 1 en Productie 2. Printversie (pdf)