Opties

Automatische bestellingen

Met deze optie kunt u de bestellingen door King laten aanmaken. U hoeft ze dan niet meer handmatig in te voeren. Het aanmaken van de bestellingen gebeurt via een tussenstap: het besteladvies. In het besteladvies kunt u nog wijzigingen aanbrengen. Vervolgens worden op basis van het besteladvies de uiteindelijke bestellingen aangemaakt. Bij het aanmaken van de besteladviezen kan rekening worden gehouden met de bestellingen die nog niet zijn verwerkt (dus waarvan nog geen bestelbrief is afgedrukt). U voorkomt hiermee dat er teveel van een artikel besteld wordt. Ook kan er rekening worden gehouden met de bestelgrootte van het artikel bij de leverancier. De default-waarde van deze instellingen kunt u vastleggen in de Vaste gegevens bestellingen. Per artikel is aan te geven of het bij de Automatische bestellingen wel of niet moet worden meegenomen. In dat besteladvies worden de artikelen opgenomen waarvan de economische voorraad op dat moment lager is dan de minimumvoorraad. Van deze artikelen wordt het aantal besteld zo gekozen, dat de voorraad weer wordt aangevuld tot de maximumvoorraad. Bij het aanmaken van het besteladvies kan rekening worden gehouden met de voorraad in de tijd. In het besteladvies kunt u per artikel eventueel een andere leverancier kiezen, een andere inkoopeenheid of een andere hoeveelheid, of regels verwijderen. Per administratie kunnen meerdere besteladviezen worden bijgehouden. Vervolgens kunt u op basis van het besteladvies de bestellingen aanmaken. De aangemaakte bestellingen kunt u terugvinden in programma “Openstaande bestellingen”, waarmee u ze op de gebruikelijke wijze kunt wijzigen of verwerken. Deze optie maakt deel uit van de optie Meerdere leveranciers per artikel en van de optie Directe inkoop. Printversie (pdf)