Opties

XML-koppeling magazijnontvangsten

Met deze optie kunt u in King een XML-bestand inlezen met magazijnontvangsten. Deze ontvangsten worden dan in King toegevoegd als niet-verwerkte magazijnontvangsten, die u vervolgens in King kunt wijzigen en verwerken. Ook is het mogelijk om met King een XML-bestand te exporteren in het formaat dat in King kan worden ingelezen. Om een XML-bestand in King in te lezen hoeft u alleen de inlees-instellingen vast te leggen, zoals de bestandsnaam en of het bestand na het inlezen moet worden verwijderd. Het is niet nodig om in King de layout van het inleesbestand te definiëren, want al die informatie staat in het XML-bestand zelf. Bij het inlezen wordt gecontroleerd of de gegevens van de magazijnontvangst correct en volledig zijn. Kan een magazijnontvangst niet worden ingelezen, bijvoorbeeld omdat het artikelnummer niet in King voorkomt, dan wordt die magazijnontvangst overgeslagen. Alle overgeslagen magazijnontvangsten kunt u na afloop in een apart bestand laten opnemen, zodat u die na aanpassing alsnog kunt inlezen. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Leverbaar voor de versie Logistiek. Deze optie maakt deel uit van de Koppelingen Toolkit. Printversie met specificaties (pdf)