Opties

King Uren Online

Mogelijkheden

Met deze oplossing kunnen uw medewerkers uren invoeren op hun mobiele device, waarna uw beheerder ze kan importeren in King en daar verder verwerken in de urenregistratie. De uren worden ingevoerd op www.kinguren.nl . U betaalt een bescheiden bedrag per geëxporteerde mutatie.

Werking

King Uren Online

Beheerder

Als een klant een account wil openen moet hij, onder andere, opgeven welke persoon binnen zijn bedrijf het account gaat beheren. Dat is de Beheerder. Zodra Quadrant een account heeft geopend, krijgt die Beheerder een e-mail met een activatielink. Als hij op deze link klikt, komt hij op de site en kan hij een wachtwoord invoeren. Daarna kan hij/zij daarna inloggen met zijn/haar emailadres en het wachtwoord. Na het inloggen ziet de Beheerder het venster Administraties en kan hij/zij een of meer King-administraties vastleggen. Voor elke King-administratie waarin u de ingevoerde uren wilt gaan verwerken (bijvoorbeeld voor verschillende werkmaatschappijen), maakt u in King Uren Online een administratie aan. Nadat de Beheerder de administratie(s) heeft aangemaakt, moet hij de volgende vier stamtabellen importeren:
 • Projectmedewerkers
  • zoekcode, crediteurnummer, nummer, voorletters, voornaam, achternaam, achternaam tussenvoegsel, e-mailadres, geblokkeerdvoorinvoer
 • Debiteuren
  • nummer, zoekcode, naam1 en naam2; andere klantgegevens zijn dus niet nodig
 • Projecten
  • Projecten: code, omschrijving, status, soort, debiteurnummer, helefactuureenheidverplicht
  • Projectonderdelen: zoekcode, omschrijving
 • Tarieven
  • Nummer, ZoekCode, Omschrijving, HeeftFactuurEenheid, IsProjectTarief, AantalDecimalenAantallen, FactuurEenheid, FactuurEenheidFactor, GeblokkeerdVoorInvoer, TariefSoort, Eenheid. Gevoelige informatie zoals verkoopprijs en kostprijs is voor dit pakket niet relevant.
Voor het maken van de bestanden moet de exportfunctie in King worden gebruikt. De Beheerder zal periodiek de nieuwe stamgegevens moeten importeren, zodat de gegevens in King Uren Online actueel blijven. Bij iedere import worden nieuwe gegevens toegevoegd. Er wordt nooit iets verwijderd, maar als iets niet in een importbestand voorkomt, wordt het gemarkeerd als 'niet meer in gebruik'. Na het importeren van alle gegevens kan hij ervoor kiezen alle medewerkers een activatielink te sturen. De medewerkers kunnen dan aan de slag met King Uren Online en kunnen mutaties invoeren. De beheerder kan medewerkers die hun wachtwoord zijn vergeten een nieuwe e-mail sturen. afb-04-export mutaties De beheerder kan met King Uren Online alle door de medewerkers ingeleverde mutaties exporteren naar King. De geëxporteerde mutaties komen in een King-projectmutatiebestand. De beheerder kan een exportbestand nogmaals laten maken, in het geval er iets mis is gegaan. Nadat de mutaties zijn geïmporteerd kunnen ze alleen in King nog worden gewijzigd.

Medewerker

Nadat de medewerkers hun e-mail met activatielink hebben ontvangen, kunnen ook zij een wachtwoord invoeren en inloggen. Inloggen gebeurt op basis van e-mailadres en wachtwoord. Elke medewerker heeft per administratie een unieke zoekcode in King; die unieke zoekcode wordt ook gebruikt in King Uren Online. afb-06-Mutatieinvoer-BegintijdEindtijd Ingelogde medewerkers kunnen uren invoeren. De uren kunnen op drie manieren worden ingevoerd: in decimalen, aantal uren en minuten, en de begin- en eindtijd. Doordat de medewerker per mutatie ook de juiste administratie kan selecteren, kan deze de uren van verschillende werkmaatschappijen toch op een centrale plaats invoeren. De medewerker kan een overzicht opvragen van de ingevoerde mutaties en mutaties wijzigen of verwijderen. De medewerker kan op ieder moment (alle) mutaties inleveren. Hij/zij kan ze daarna niet meer wijzigen!

Wat hebt u nodig?

U hebt de Uren Online Koppeling nodig. De Beheerder wordt geacht te beschikken over een scherm met een resolutie van minimaal 1280*800 pixels en over Microsoft Internet Explorer 9.0 of hoger, Mozilla Firefox 9.0 of hoger of Google Chrome 16.0. Uw Medewerkers dienen voor het invoeren te beschikken over een gangbare smartphone met internetmogelijkheden (of een PC). Download pdf