Productie-administratie 1

Met de optie Productie 1 kan het vervaardigen van een product administratief in King worden verwerkt. De onderdelen of componenten worden van de voorraad afgeboekt en het eindproduct wordt bijgeboekt. Het verschil in kostprijs tussen de onderdelen en het eindproduct wordt geboekt op een resultatenrekening. Het eindproduct kan vervolgens worden verkocht.

Recept

De vervaardiging van het eindproduct vindt plaats op basis van een recept. In het recept wordt het volgende vastgelegd:

  • De onderdelen of componenten die worden gebruikt om het eindproduct te maken. De onderdelen of componenten kunnen artikelen zijn maar ook tarieven (verbruik machines) en tekstregels (met bijv. een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden). U kunt hier ook de productiekosten vastleggen, bijv. de instelkosten van een machine. U kunt productiekosten opgeven per recept of per verwerking (het aantal recepten dat achter elkaar wordt uitgevoerd).
  • Het eindproduct. Het aantal kunt u zelf opgeven.
  • Het minimale en maximale aantal productie-eenheden per verwerking. Dus hoeveel maal het recept achter elkaar moet worden uitgevoerd.

Productie-advies

U drukt het productie-advies af om te zien van welke eindproducten de voorraad lager is dan de opgegeven minimumvoorraad. U weet dan welke recepten u moet produceren en hoe vaak. Hierbij kan rekening worden gehouden met de openstaande productie-orders.

Productie-order

Het daadwerkelijk uitvoeren van het recept gebeurt middels een productie-order. U stelt in welk recept moet worden gebruikt en hoeveel productie-eenheden moeten worden uitgevoerd. Vervolgens wordt de productie-order verwerkt.

Per productie-order kunt u de status bijhouden, die aangeeft hoe ver de order is in het productieproces. Op elk moment kan een voorraadcontrole worden uitgevoerd.

  • Nieuw, in eerste instantie heeft de order de status Nieuw.
  • In te plannen, de order moet nog worden ingepland.
  • Ingepland, u zet de status op Ingepland als de order op de aangegeven  Startdatum productie in productie kan worden genomen. De ‘nog af te boeken’ voorraadartikelen (componenten) worden automatisch gereserveerd. Het ‘nog op te boeken’ voorraadartikel (eindproduct) telt mee in de economische voorraad.
  • Onderhanden, de order is in productie genomen. Nadat u de status op  Onderhanden hebt gezet, dient u de order te Verwerken zodat de componenten worden afgeboekt van de voorraad, de eindproducten worden toegevoegd aan de voorraad, en/of de productiekosten en het resultaat financieel worden geboekt. Deze stappen kunnen los van elkaar worden uitgevoerd, maar ook in één keer. Deze verwerking dient u ook uit te voeren om tussentijds eindproducten aan de voorraad toe te voegen en/of de productiekosten te boeken.
  • Gereed, nadat de order volledig is geproduceerd krijgt deze de status Gereed.

De optie Productie 1 werkt samen met de opties Serienummers en Partijenregistratie. De serienummers en partijen kunt u vastleggen in de productie-order.

Leverbaar voor de versie Logistiek. De optie Samengestelde artikelen is onderdeel van de optie Productie 1 en Productie 2.

Printversie (pdf)