Opties

Contactregistratie en Taken

Met deze optie kunt u een contact (gesprek, e-mail, enz.) met een debiteur, crediteur of andere relatie registreren. Vanuit een contactregistratie kunt u vervolgens een taak aan de takenlijst van uzelf of van een collega toevoegen. Bovendien hebt u de mogelijkheid om XML-bestanden met taken te importeren en te exporteren.

Contactregistratie

Per contactregistratie kunt u de datum en tijd bijhouden, de persoon met wie u contact had, en uiteraard een omschrijving. U kunt zoeken op deze velden en de registraties hierop sorteren. De registratie kan worden afgedrukt met de afdruk ‘Afdrukken stamgegevens debiteuren/crediteuren/ relaties’. Bij het afdrukken kunt u onder andere selecties maken op datum en gebruiker. De contactregistratie is volledig geïntegreerd met de Outlook-koppeling van King. U kunt dus een e-mail koppelen aan een contactregistratie of andersom. Het is ook mogelijk om in de complete contactregistratie van debiteuren/crediteuren/relaties te zoeken. Bijvoorbeeld omdat u notities zoekt met een bepaald trefwoord, of omdat u gisteren iemand gesproken hebt maar niet meer weet wie het was.

Taken

Met de module Taken kunt u naar aanleiding van een contactregistratie een of meer vervolgacties of taken vastleggen. Per taak kunt u de gebruiker bijhouden die de taak moet uitvoeren, de begin en einddatum, de prioriteit, de relatie waarop de taak betrekking heeft, de status van de taak, enz. U kunt allerlei overzichten opvragen en afdrukken van de taken per gebruiker of per functie/afdeling, bijvoorbeeld een lijst van taken van gebruiker N.N. waarvan de einddatum al is verstreken maar die nog niet zijn afgehandeld. De module Taken bevat tevens de mogelijkheid om XML-bestanden met taken te importeren en te exporteren. Bestaande taken kunt u dus exporteren, en taken die met een ander programma zijn aangemaakt (bijv. de King Task Centre) kunnen worden toegevoegd in King. Om het XML-bestand in King in te lezen hoeft u alleen de inleesinstellingen vast te leggen, zoals de bestandsnaam en of het bestand na het inlezen moet worden verwijderd. Het is niet nodig om in King de layout van het inleesbestand te definiëren, want al die informatie staat in het XML-bestand zelf. Bij het inlezen wordt gecontroleerd of de taken correct en volledig zijn. Kan een taak niet worden ingelezen, bijvoorbeeld omdat de Taaksoort niet in King voorkomt, dan wordt die taak overgeslagen. Alle overgeslagen taken kunt u na afloop in een apart bestand laten opnemen, zodat u die na aanpassing alsnog kunt inlezen. Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen en Logistiek. Printversie (pdf)