King DataDigger

Met de King DataDigger krijgt u toegang tot de databases van King. Alle beschikbare informatie in de King-databases kunt u via de ODBC-koppelingen opvragen! ODBC staat voor Open DataBase Connectivity en is ontwikkeld door Microsoft. Het is een standaardmethode om toegang te krijgen tot databases. ODBC vormt een extra laag tussen applicatie en database, zodat de applicatie niet eens hoeft te weten om wat voor soort database het gaat. Door middel van 'drivers' weet ODBC hoe met het betreffende type database gecommuniceerd moet worden. Met de King DataDigger kunt u uw eigen applicatie direct koppelen aan King. Via de ODBC-koppelingen wordt alle gewenste informatie vanuit King beschikbaar gesteld in uw applicatie. Die applicatie vraagt via ODBC informatie op uit de King-database. Zo’n vraag heet een ‘database-query’.

Aandachtspunten

  • Met de DataDigger kunt u weliswaar informatie lezen uit de King-database, maar de database-query naar eventuele andere applicaties/databases zal nog wel gemaakt moeten worden. Dat is niet bij de prijs van deze optie inbegrepen. De DataDigger geeft u dus alleen leesrechten in King-databases met gebruik van ODBC.
  • De prijs van de King DataDigger geldt per King-licentie; met de DataDigger kunt u al uw administraties benaderen.
  • Bij een update van King kunnen tabel- en/of veldnamen in de King-databases zijn gewijzigd. De koppelingen zullen dus bij een update altijd gecontroleerd en eventueel aangepast moeten worden. Daarom is ook het releasenummer van King in de ODBC-verbinding opgenomen. De kosten voor deze controle en eventuele aanpassing komen dus bij elke update terug en zijn niet bij de prijs van de optie inbegrepen.
  • Bij King Online kunt u de Datadigger alleen bestellen bij hosting via Quadrant.
Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen en Logistiek. Printversie met voorbeeld (pdf)