Historische openstaande posten

Met deze optie kunt u achteraf een overzicht afdrukken van de openstaande posten, zoals die op een bepaalde datum in uw administratie voorkwamen. U kunt een overzicht afdrukken voor zowel debiteuren als crediteuren. Per debiteur of crediteur wordt er een totaal afgedrukt van de gefactureerde, de betaalde en de openstaande bedragen. Deze optie is bedoeld als hulp bij het achteraf opstellen van de jaarstukken, of als cessielijst voor de bank, financierings- of factoring-maatschappij. Met deze optie beschikt u ook over de functie Afdrukken betalingsanalyse debiteuren. Op dit overzicht wordt per debiteur aangegeven hoe snel deze gemiddeld zijn facturen heeft betaald, met het gemiddelde aantal dagen aan dat te laat is betaald. Hierbij wordt rekening gehouden met creditnota’s en vooruitbetalingen. Ook kan een berekening gemaakt worden van de verschuldigde rente wegens niet-tijdige betaling. Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen en Logistiek. Printversie (pdf)