Dossierfacturering

Met deze optie kunt u de opbrengst en de kosten van een verkooporder boeken op een kostenplaats en/of kostendrager (dossiernummer). Het dossiernummer kunt u vastleggen per order; per orderregel kunt u eventueel een afwijkend dossiernummer opgeven (voor het geval dat de individuele orderregels betrekking hebben op verschillende dossiers). In programma Vaste gegevens orders/facturering is in te stellen of de invoer van de kostenplaats en/of kostendrager verplicht is of niet, en welke bedragen bij de facturering op de opgegeven kostenplaats/kostendrager moeten worden geboekt: de Kostprijs verkopen, de Omzet en/of de Korting. Leverbaar voor de versies Factureren, Artikelen en Logistiek. Download pdf