Automatische verdeling naar kostenplaatsen en kostendragers

Met deze optie kunt u het periodesaldo van grootboekrekeningen periodiek doorbelasten naar kostenplaatsen en/of kostendragers (of andere grootboekrekeningen). U kunt bijvoorbeeld de kosten van Gas/Water/Licht gedurende de hele periode op dezelfde kostenrekening boeken en deze kosten aan het einde van de periode verdelen over de verschillende afdelingen van het bedrijf (de kostenplaatsen). Per kostenrekening kunt u in percentages aangeven hoe het saldo (of de aantallen) over de verschillende kostenplaatsen en/of kostendragers moet worden verdeeld; bijvoorbeeld op basis van vierkante meters per afdeling of juist het aantal personeelsleden. U hoeft de verdeling per kostensoort maar eenmalig vast te leggen. Vervolgens kunt u alle kostenposten gedurende de periode op de kostenrekening boeken, waarna u ze met deze optie periodiek doorbelast naar de kostenplaatsen en/of kostendragers. Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen en Logistiek. Uitgebreide printversie (pdf)