King Task Centre

Wat met de standaardversies van King niet mogelijk is, kan vaak wel met de King Task Centre. Met de King Task Centre kunt u namelijk rechtstreeks koppelen met de King-database. U kunt alle beschikbare informatie in de King-databases opvragen en verder bewerken in een standaard of maatwerkapplicatie. Specifieke wensen die niet in een standaardpakket thuishoren kunnen op deze manier toch worden gerealiseerd. De King Task Centre geeft u leesrechten in de King-administraties. U kunt de informatie die u nodig hebt uit de database halen en beschikbaar stellen in de Task Centre. Op basis van die gegevens kunnen allerlei vervolgacties worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld elke maandagochtend 10 uur een financieel overzicht naar de directie verzenden. Of elke maand via e-mail een nieuwe prijslijst naar uw klanten versturen, rekening houdend met eventuele prijsafspraken. Op die manier kunt u met een standaardpakket als King toch specifiek maatwerk (laten) ontwikkelen. De functionaliteit van King wordt niet alleen uitgebreid, maar u bereikt een aanzienlijke efficiency-verbetering. Uw bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd en u bespaart meetbaar kosten. Want uw informatie is veel uitgebreider, completer en breder inzetbaar. Aandachtspunten
  • Met de King Task Centre kunt u weliswaar informatie lezen uit de King-database, maar de database-query naar eventuele andere applicaties/databases zal nog wel gemaakt moeten worden. Dat is niet bij de prijs van deze optie inbegrepen. De King Task Centre geeft u dus alleen leesrechten in King-databases.
  • De King Task Centre is leverbaar in twee versies: een voor twee taken en een voor tien taken. De licentie kan steeds worden uitgebreid met twee of tien taken tegelijk.
  • Met de Task Centre kunt u al uw King-administraties benaderen.
  • Bij een update van King kunnen tabel- en/of veldnamen in de King-databases zijn gewijzigd. De koppelingen zullen dus bij een update altijd gecontroleerd en eventueel aangepast moeten worden. Daarom is ook het release-nummer van King in de ODBC-verbinding opgenomen. De kosten voor deze controle en eventuele aanpassing komen dus bij elke update terug en zijn niet bij de prijs van de optie inbegrepen.
  • Een aantal King-dealers is opgeleid om maatwerkoplossingen te realiseren met de King Task Centre. Neem contact op met de Verkoopafdeling van Quadrant voor meer informatie;
  • Het Service-Abonnement is voor deze optie verplicht.
  • De King Task Centre is voor King Online alleen leverbaar bij hosting via Quadrant.
Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen en Logistiek. Download pdf met voorbeelden Voorbeelden van door King ontwikkelde Taken (pdf)