Koppeling met CBS-IRIS

Met deze optie kunt u het software-pakket CBS-IRIS koppelen aan King. Het overgrote deel van de gegevens die u nodig hebt voor de CBS-aangifte komt namelijk regelrecht uit King.

Het CBS werkt met goederencodes (statistieknummers) en King met artikelnummers. Die twee moeten met elkaar worden verbonden. Om per artikel gemakkelijk de bijbehorende goederencode te kunnen selecteren, dient u eerst de Goederennaamlijst Internationale Handel in te lezen in King. Aan uw artikelen koppelt u vervolgens het bijbehorende goederencode (statistieknummer).

King beschikt dan over de informatie die nodig is om de CBS-aangiftegegevens bij te houden. Deze gegevens worden bijgewerkt bij de facturatie (uitvoer) en de magazijnontvangsten (invoer). Periodiek kunt u deze gegevens exporteren naar een bestand dat in CBS-IRIS kan worden ingelezen. Deze informatie dient u in CBS-IRIS waar nodig handmatig aan te vullen. Vervolgens kan met CBS-IRIS het uiteindelijke aangiftebestand worden vervaardigd.

Uitgebreide printversie (pdf)