King 5.56 is nu beschikbaar

King 5.56 is nu beschikbaar. Deze versie biedt een nieuw Dashboard voor een grafisch overzicht voor openstaande posten, liquiditeit, etc., ondersteuning voor het koppelen van meerdere webwinkels aan één administratie en integratie met PayperEmail van Buckaroo.

PayperEmail (Buckaroo)

Toegevoegd aan de koppeling met de payment provider Buckaroo is de functionaliteit PayperEmail. Via een link of button in de e-mail kunnen je klanten eenvoudig hun factuur betalen, de betaalmethode hangt af van je contract bij Buckaroo.

Dashboard

Voor een grafisch overzicht van de Openstaande posten, de Liquiditeit en Liquiditeitsprognose, en van de Omzet, Opbrengsten en kosten per periode van het huidige boekjaar kun je het Dashboard raadplegen.

Magazijnlocaties

De magazijnlocaties zijn uitgebreid om beter aan te geven wat o.a. het type, de soort en de afmetingen van de locatie zijn. Ook kunnen vrije rubrieken toegevoegd worden aan de locaties.

Verkoopeenheden bij offertes

Bij de offertes is de mogelijkheid toegevoegd om van een artikel ook de extra verkoopeenheden te kunnen selecteren en te offreren.

Webwinkel – Multishop

Het is in King 5.56 mogelijk om meerdere webwinkels te koppelen aan één administratie. Per debiteur is aan te geven of de debiteur een Web-klant is, en zo ja of dat bij één of meerdere webwinkels het geval is. Dat geldt tevens voor de artikelen en tarieven. Bij het Beoordelen prospects en NAW-wijzigingen is zichtbaar via welke webwinkel de prospect afkomstig is. Bij de orders die in King vanuit de webwinkel(s) komen is te zien in welke webwinkel de betreffende order is geplaatst.

Bij het synchroniseren dient een extra parameter ‘WS ’ toegevoegd te worden waarmee de te synchroniseren webwinkel aangegeven kan worden. Deze parameter is alleen nodig bij meerdere webwinkels binnen een administratie.

En per webwinkel zal een unieke range voor de web ordernummers ingesteld moeten worden.

Aangepast: Order invoerscherm

Als gevolg van de introductie van verkoopeenheden in King 5.55 was het order invoerscherm verandert. Door deze wijziging moest de gebruiker een extra handeling verrichten om alle relevante gegevens van het artikel voor de verkooporder te zien. In 5.56 is dit terug aangepast zodat onder het tabblad Orderregel in een keer de prijs, korting en aantallen getoond worden.

Diversen

  • Het is mogelijk om een variabele balanscode te kopiëren naar een nieuwe balanscode.
  • Naast verzamelfacturen is het in 5.56 ook mogelijk om verzamelpakbonnen af te drukken.
  • Bestellingen voor bijv. herhalende inkooporders kunnen nu ook gekopieerd worden. Er kan meteen een andere leverancier geselecteerd worden met/zonder de inkoopprijzen aan te passen aan die leverancier.
  • Bij de XML import van magazijnontvangsten kan nu naast de datum, ook het tijdstip van de magazijnontvangst worden meegegeven naar King. Hiervoor moet de XML-tag toegevoegd worden aan het import bestand
  • Bij het factureren van projectfacturen kun je nu ook de omzet in een andere periode laten boeken dan de factuur, zoals dit bij facturatie van verkooporders al mogelijk was.
  • Tijdens de procedure van het afsluiten van het boekjaar volgt nu een duidelijke uitleg en keuze voor het Voorlopig of Definitief afsluiten van het boekjaar.
  • Bij het elektronisch versturen van documenten vanuit King kan door middel van de taalcode van de betreffende debiteur of crediteur de juiste e-mail verzonden worden. Deze kun je nu ook per taal opmaken.

Download hier het overzicht van de nieuwe onderdelen in King 5.56 (pdf)